Warszawskie Nekropolie

WARSZAWSKIE NEKROPOLIE

Powstały pod koniec XVIII wieku, za granicami ówczesnego miasta. Uchodzi za najwspanialszą nekropolię stolicy. Miejsce pochówku artystów, literatów, muzyków, wymieniać, by długo. Ale też niezwykły plenerowy salon rzeźby nagrobnej. Tu, z inicjatywy Jerzego Waldorffowa powstał Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Starych Powązek, a pomysł organizowania kwest na ratowanie historycznych nagrobków rozchodzi się na inne cmentarze. Podczas spaceru towarzyszy grupie nie tylko historia, ale i bardzo bogata symbolika nagrobków i grobowców. Bywa ona czasami zaskakująca dla odbiorcy – elementy egipskie, rzymskie czy też greckie.

Czas zwiedzania: 2 h. Przy grupach powyżej 50 osób polecamy zestawy słuchawkowe lub drugiego przewodnika.

CMENTARZ ŻYDOWSKI przy Okopowej

Założony w 1806 roku, sąsiaduje z innymi wyznaniowymi cmentarzami. Jest niemym świadkiem historii społeczności żydowskiej w Warszawie. Cudem uniknął zagłady, gdy Niemcy niszczyli getto.
Znaki wyryte na macewach i teksty są dla większości turystów tajemnicze, nieznane, są po hebrajsku lub w jidysz. Pochowani są cadycy, kapłani w charakterystycznych ohelach, finansiści, ludzie świata kultury i nauki, politycy. Dowodem na przenikanie się kultur są napisy w języków polskim, czy grobowce przypominające te z chrześcijańskich nekropoli.

Czas zwiedzania: 2 h. Przy grupach powyżej 50 osób polecamy zestawy słuchawkowe lub drugiego przewodnika.

WOJSKOWE POWĄZKI

Powstańcy listopadowi, styczniowi, uczestnicy innych zbrojnych zrywów, aż po powstanie warszawskie. A obok nich politycy, sportowcy, aktorzy, artyści. Cmentarz jest niczym przewodnik po naszej historii. Leżą tu ci, którym bardzo dużo zawdzięczamy, ale również ci, o których byśmy chcieli zapomnieć. Najczęściej odwiedzaną kwaterą jest A20 – batalion „Zośka”, charakterystyczne brzozowe krzyże.

Czas zwiedzania: 2 h. Przy grupach powyżej 50 osób polecamy zestawy słuchawkowe lub drugiego przewodnika.

CMENTARZE EWANGELICKIE

Cmentarze Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany założono w 1792 roku. Stylistyka nagrobków podobna, do tej, jaką możemy spotkać na pobliskich Starych Powązkach. Obok grobów ludzi świata kultury i nauki, znajdziemy groby warszawskich przemysłowców w tym założyciela królestwa czekolady czyli Jan Wedla. Tu spoczywają Stanisław Lorenz, , Anna German, Stefan Żeromski czy najbogatszy bankier XIX -wiecznej Warszawy Leopold Kronenberg. Cmentarze są świadkami walk od powstania kościuszkowskiego po warszawskie.

Czas zwiedzania: 2 h. Przy grupach powyżej 50 osób polecamy zestawy słuchawkowe lub drugiego przewodnika.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz

lub zadzwoń — +48 882 421 435

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

12 + 2 =